Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » turistika » miesto

Miesto, Orava

Miesto v Orava

V Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Orava:, 1 z 17

Úboč, Polom, Šindliarky, Slanická Osada, Kapustniská, Kotolnice, Prístav, Zalipňák, Ústie nad Priehradou, Nad Dielcom, Nižná Roveň, Záhumnice, Brehy, Poruba - Gecel, Beňovolehotský, Kurienkovy, Sedlisko, Lániky, Pod Vornice i pod medzu, Pod Kosiskom, Hldočín, Malý Bysterec, Kúty, Kratiny, Pri škole, Priehrada, Piatková, Ski Park Racibor, Srňacie, Močiar, Stodolisko, Plačiská, Nad Mostiskom, Horná roveň, Slaná Voda, Zábrež, Orava Nižná, Brehy, Predná Ďurdinová, Sihoť, Jóbova ráztoka, Vrchvarta, Novoť, Gajdošov vrch, Roveň, Novoťanka, Pod kostolom, Za parkanmi, Krasničky, Lány, Chotár, Klimčíkova raľa, Grúň, Oravica, Háj, Oravice, Vyšný koniec, Terchovnica, Slameník, Hubková Skalka

Miesto, Orava:, 2 z 17

Za cmiterom, Pod lipkou, Nad baňou, Hrádok u cmitera, Za Segiňom, Skalka, V kruhu, Vŕštek pod Holubovým, Lúžková Skalka, Nad Hrádkom, Hliny, Sázalka, Sihelné, Horička, Pavlovka, Hrady od Lánu, Gluchovka, Baňa, Pod Laštekom, Stará tehelňa, Dlhé hony, Repiská, Tatarkovka, Doliny, Zverovka, Lúžky, Za rybníkom, Na doline, Poľanka, Starý cintorín, Krajisko, Leštinské, Kotelnica, Štepnica, Spodný dielec, Brezové, Roveň, Pod Slanou vodou, Rybník, Hrady, Zvonica, Hrady od vody, Bory, Staré hájisko, Chodáci vrštek, Hlboké, Prostredný dielec, Záhrabová, Havranová, Kamence, Pod Muráňom, Chmeťovka, Košariská, Roveň, Dolina, Malá Orava, Nad Pekárkou, Pekárka, Frankové, Zápotočie

Miesto, Orava:, 3 z 17

Hýlovské, Zápotočie, Záhumenice, Pálenice, Panské záhrady, Výhon, Horné záhrady, Stodôlky, Mišíčkovská hŕba, Záruby od poludnia, Pridavky, Dolné záhrady, Nižné Slivkule, Grešíkovská hŕba, Roveň pole, Rúčkovská hŕba, Figurovská hŕba, Salajovská hŕba, Hrady, Palčovská hŕba, Štvrte, Záskalie, Za Hrobľou, Petrová, Malá Petrová, Hôrka, Šibenice, Roveň, Vojenské, Rovienky, Kostolec, Za Brodom pod Dielcom, Kozínska, Na rovni, Za Brodom od vody, Rovienky, Skalica, Kapustné hrady, Niže Revišného, Závoz, Nad pastierňou, Proti Skalici, Pri Končitom, Laz, Kiškovie, Úboče, Krásna Hôrka, Sokol, Vrbiny, Hlboký, Jarok, Hruštinka, Lány, Piaskowa Polana, Podlázok, Brestoviny, Šujovo, Bláhovo, Sihoť, Cepková

Miesto, Orava:, 4 z 17

Roveň, Močiare, Na Laze, Ústranec a snoža, Za Dielom, Humienec, Pánsky Laz, Ponad Sedlisko, Blatiny, Rozdiely, Čertáš, Žilovo, Pasiečka, Bielikovo, Skalica, Stráne a Lány, Stodolisko, Laz, Hrúzova Jama, Háj, PodDielom, Pod Skalicou, Rokytník, Za brodom, Na hore, Kušnérikovo, Pod Hájom, Úboč, Plav, Koprová, Kamenisté, Zásuštie, Poľana, Suroviny, Do Doliny, Dolina, Šindlárovo, Priečno, Diel, Barina jamka, Sedlo, Kuhajdovo, Pod Abramovo, Nové diely, Boháčov Žiar, Klinkova dolina, Čerťaž, Žiar, Pod Háj, Škripňová, Rakytiny, Pod Behárovo, Matlákovo, Hrickova dolina, Do Črchliska, Nad Hriadkovou dolinou, Daukovo, Nad Rakytiny, Nad Benkovym, Pod Kýčerov

Miesto, Orava:, 5 z 17

Žiarik, Sihoť, Nad Brehy, Abramovo, Dolina, Lázok, Za Dolinky, Lážťok, Túrova dolina, Hore koncové, Za Žiarik, Roveca, Hrickov Laz, Volárky, Višovca, Smrekové kúty, Za Lejšinu, Nad Okrúhlicou, Rovence, Krivé hony, Zadné hony, Benkovo, Nad Piatkovou, Halaškova úboč, Nad Daukovým, Hrady, Pleciská, Pod Leštinami, Šindlovo, Pod Brnovo, Brežisko, Nad Kiziskmi, Močiare, Ráztoky, Dolinky, Hlboké, Obločnica, Kamenitá, Za Studenou, Od Medvedzieho, Machy, Dlužiny, Kratiny, Pálenica, Za Ostrým vrchom, Široká, Húšťavy, Doliny od Lavkovského, Pod kopcom, Dielnice pod Ostrým vrchom, Hora, Šnôrová, Richtárka, Štamburg, Zadné lány, Priehyba, Kriváň za potokom, Ryšanka, Doliny, Dielnice pod Javorovým

Miesto, Orava:, 6 z 17

Nižné hony, Zábahnia stredné, Zábahnia predné, Úboč, Matejková, Pod Kováčovou, Dlžiny, Za Grúnikom, Luh, Mláky, Milotínec, Borčák, Pod Ostrým vrchom, Uhlisko, Pod poľanou, Priekopa, Vyšné hony, Črchliská, Jamy, Predné lány, Nad Magelom, Kubíkovka, Pod priekostím, Doliny od jarku, Kriviny, Dolina, Grapy, Polianky, Horekončia, Dolinka, Javorov, Šnúry, Mních, Dielnice, Skrov, Úvratec, Zábahnia zadné, Pod Grúnikom, Klin, Hájik, Nižná Úboč, Kubošovo, Lieštiny, Za Stojkovom, Háj, Dolinova skalka, Paseka, Kotelnica, Racibor, Paseka, Jaloviarka, Poľana, Súše, Za zárubou, Roveň Vyšná, Pálenica, Dielnice, Roveň, Za červenou skalou, Prikra

Miesto, Orava:, 7 z 17

Pod Bobkovým, Grapy a Polianky, Andrášov grúň, Fizuren, Doliny, Za grúňom a Drviská, Turikovo, Hate, Skalka, Hrúzov- laz Srňo, Pod Kýčerou, Tomkovo Stodolisko, Klince, Paseka, Vrátno, Chrobákovo, Rakytník, Bobková Čršĺa, Široká, Uvažiská, Bučiny, Pod Pálenicou, Laz za vodou, Pod hate, Hlboká, Hrbova skalka, Skalka, Za ostrým vrchom, Táborisko, Starý laz, Račová, Liestiny, Pod vrchmi a skalkami, Za Haj, Brečkovo, Pod Grúňom, Malina, Za Grúňom, Polákovo, Bračkovo, Turín, Pod Húšťou, Stodolisko, Podančík, Dlhánsky Cickov, Nad Lánmi, Hlboká jama, Pod Zeleným, Noviny, Úšust, Mišicovo, Pod Bykmi, Pod grúňom, Pod Ráztokmi, Štít, Predné jamky, Vasilov, Kratiny, Kopanice, Sihoť

Miesto, Orava:, 8 z 17

Mikulovec, Lázy, Lúčky, Horný kút, Pod Košariskami, Lány, Vorzovka, Dolinové brehy, Horná Šubovka, Veľké Holice, Filipovo, Nový Laz, Nad Skalkou, Magura, Michalkovo, Zadné jamky, Šlógy, Dolinky, Prostredné pole, Na Čakanove, Repiská, Dolná stráň, Banské, Benčekovo, Podvrátno, Za Banským, Horná stráň, Dva pne, Pod poľanou, Oslisko, Pavlašova jama, Merkovo, Dubová skalka, Smolenova, Dlhá nad Oravou, Hate, Lazy, Pod Magurou, Poza, Pod Grapy a Šindlárovo, Za Migrovkou, Príkra, Kýčera, Hostovisko, Dolná Roveň, Za hutou, Vtáčnik, Za Skalicou, Dolné Mláky, Vypálená, Húšť, Zamianovo, Makovisko, Studnička, Uhlisko, Za Kamenným grúnikom, Buča, Pod Pálenicami, Pod Lyscom, Stopňovo

Miesto, Orava:, 9 z 17

Jasovo, Nad Ráztokmi, Poľany, Pršetnica, Dielce, Čurilovo, Rapkov grúnik, Migrovka, Za vyšným mlynom, Košariská, Vyšná Šoltýska, Paseka, Malý Mikulovec, Glovníková, Sosniakov močiar, Trsteník, Hate, Za Kazovým dielom, Javorová, Skalica, Zadný Turínok, Grúň, Črchľa, Malé Holice, Kutiny, Laz, Nové lazy, Nad jazom, Stráň, Solková, Horné Mláky, Vaňová, Horné Ovadovo, Pod horou, Pálenice, Ostrý vrch, Lúky, Poruba- Geceľ, Chudovsko, Niže dediny, Do Zábrežského, Dolné Ovadovo, Vŕšok, Pod borovinou, Zadná Pálenica, Sviňacia lazina, Roveň od Gecele, Nižná Šoltýska, Pálenica, Košarisko, Tokárne, Rakytiny, Medzi Košariskami, Pištekovo, Príslop, Skalka, Pod Skalkou, Šubjaková, Dlhá nad Oravou, Predný Turínok

Miesto, Orava:, 10 z 17

Ráztoky, Grúne, Jamy, Šloga, Kalfasová, Kakyč, Nad prievozmi, Grúň, Šubjaková, Nad mohylkou, Vyšná Šoltýska, Pastovník, Za príslopom, Kobyláreň, Vyšná Šoltýska, Pod Behárovom, Nižná Šoltýska, Glovníková, Šefranovo, Bartová, Mutnianka, Za Hlbokou, Koncom do lúk, Vrchy, Osobité, Gašperovská, Zdechlová, Rajčina, Jelšovo, Za vodou, Roveň od Porubského, Čerťaž, Švanárovo, Dúbrava, Pod Hrádkom, grap, Horná Ulová, Hôrka, Kamence, Nižný Kuník, Košariska, Babin kút, Široká, Paseky, Uhlisko, Haraňovo, Jamy, Danielovec, Jurčov vŕšok, Za lúkami, Brvenô, Vôkolná, Sontagovské lúky horné, Grúň, Za grúň, Vasilovo, Hradisko, Dolinky, Roveň, Sontagovské lúky dolné

Miesto, Orava:, 11 z 17

Stodôlky, Za skalami, Kokava, Mláky, Nad Ovsami, Za Vŕšky, Dvorisko, Homola, Pod Brezovcom, Dzurov laz, Chmelience, Predné hony, Pivnička, Pod bukovinou, Krížova, Peniažkovo, Mrkvisko, Hostovické, Dulová, Sontagovske lúky dolné, Košariská, Zemianske hony, Rovienka, Stráň, Za Mokrábovom, Pod košiarom, Kurienkovský, Ulová, Brehy, Novoty, Tupá skala, Hrady od vody, Horica, Vŕštek, Pod Ulovou, Povrazy, Laziny, Nad Oravou, Ráztoka, Dlhé zeme, Za kostolom, Krišková, Pastva, Vŕšky, Kubaňovo, Suchá dolina, Zadné hony, Stodolisko, Pod Homôľkou, Pošmiharovo, Oržiská, Kňažia, Borovsko, Rajtovo, Orava, Ploština, Za vodou, Pusté, Košiarky, Údol

Miesto, Orava:, 12 z 17

Pred Uhliskom, Za kaplicou, Poza vŕšky, Laz, Ráztoky, Hradská, Sihla, Pod Veľkou chrasťou, Jelšava, Roveň, Pod Hájom, Janovie lazy, Močiarik, Mokraď, Jama, Prieková, Pod kráčinami, Kapúnovo, Mláka, Valecké, Kurcinka, Staré pole, Marušnici, Podpčelov, Na laz, Prtiská, Chotár, Kopanice, Nižné lúky, Huštiavny, Pod Sviniarky, Dlhý Grún, Paseka, Pod Kurcinkou, Háj, Fľak, Laz, Hrab, Pálenice, Sviniarky, Skladaná, Pálenice, Pošmihárovo, Pltisko, Črchla, Čerchla, Hore koncová, Kmeťovka, Bučáky, Hrady, Hôĺka, Klince, Pod Zárubami, Kýčerka, Pod vtáčnikom, Vrchy, Brodok, Pčelov, Paseky, Nové diely

Miesto, Orava:, 13 z 17

Polana, Rovience, Košariská, Za Malinsko, Sverebcovo, Pod Blatá, Vlčia jama, Brveník, Nové Zeme, Kotolnica, Rebríky, Nad kostolom, Setiská, Bratikovec, Košarisko, Závada, Bodorov, Kamené, Uhliská, Horeliská, Chlievno, Gavlakovská úboč, Pavlíkovo, Poľana, Za Kmeťovkou, Pod bučinou, Nad Košiarom, Tretina, Osičiny, Pod horou, Kupčovka, Rúbaniská, Pod viechami, Kurnička, Valkovka, Jastrabie, Za Kurcinkou, Setisko, Laz, Grune, Surov, Oblaznýk, Ogonovka, Polhoranka, Roveň proti mestu, Proti Skalke, Mravčiakov vrch, Sekanýý háj, Hunkovo, Košarisko, Zemianske Uhlisko, Krčmiská, Pod Hunkovým, Kýčera, Pod Moldovenínom, Pod Oselné, Jančovie lúky, Stanova jamka, Fedorov vrch, Jurovky

Miesto, Orava:, 14 z 17

Sakalovo, Pod krutkovým, Okálkin vrch, Sihly, Smejsová, Olexov, Cerchla, Výlupková Roľa, Ležoviská, Lúžek, Úradníkov grúň, Radikalne, Kolenová Raľa, Smrečiny, Lany, Rosánovo, Záhumenice, Opalenisko, Prostredný klin, Brestovka, Brišova grapa, Vyšné lúky, Košariská, Hriadky, Kliňanka, Cerchle, Poriečanská vyšná, Maršálkov grúň, Kviatková, Za Klinok, Pod Zaruby, Nižná Okálka, Les Okálka, Medzi háje, Kubiznová, Bor, Fedorov, Pod Kýčerou, Podnacinka, Časnakovská, Florekova jama, Mláky, Kolísky, Vojtášková grapa, Obecný les, Prýslop, Špitály, Zajurčovo, Majer, Kýčera, Babinec, Šimákova grapa, Kurcinovka, Kotelnica, Priepore, Lán, Suchá hora, Dzurinovo, Kraviarsko, Targance

Miesto, Orava:, 15 z 17

Vatriska, Nad Hájom, Za Vahonovom, Laz, Dachová, Časnákovka, Kubanovka, Za vrch, Paseka, Langurovo, Kýčera, Radikálne, Kameň, Grúň, Párnice, Jamy, Poriečie, Za krúžkami, Vyšné Jelenie, Úboč, Hnilický vŕštek, Staré Lazy, Záložnice, Za vrchom, Priehyba, Kríže, Ústranec, Do potokov, Dudová, Petruškovo, Nad mlynom, Starý mlyn, Stavčiská, Do Mlynovice, Danková, Knapová, Majdová, Pavlová, Biela voda, Kraversko, Hájisko, Na veterni, Ostrý vrch, Jelšiny, Veľká lúka, Háj, Mlynová, Jandrončíková, Hubkovo, Červené, Pavčová, Úradníkov vrch, Mišiarky, Doliny, Klinec, Spalená, Pod Záruby, Žigmundka, Hrubková, Blážovo, Vrch Jedličky

Miesto, Orava:, 16 z 17

Záhradnická vyšná, Pod Polákovským, Lány, Guľašová, Priehaliny, Badárová, Balková, Pod Salatka, Klinék, Zrazy, Mlynovica, Slaničanová, Kamenné, Tulejová, Bakalová, Pálenica, Polanka, Uhliská, Prašivník, Pod Jelením, Záhradnícka vyšná, Božie muky, Hlinický vŕštek, Rakytinka, Záhradnícka nižná, Kampová, Čierťaž, Nad Vápenicou, Mikušova jama, Kusová, Hladišova jama, Staškov, Roveň, Bor, Zasihlé, Zákľučie, Rakytník - Boky, Mlačno, Odmerky niže Bystričana, Hríbik, Kút, Pod ústrancom, Jamy, Vrchy, Pasienková Danková, Targoška, Zápač, Jaseniny, Pod bučíkom, Nad Ostricou, Pasienkový Hrádok, Rakytiny, Ondrejková, Sosnovka, Pod Zárubou, Za lánom, Belkovka, Pod Laštekom, Pálenička, Dudášová

Miesto, Orava:, 17 z 17

Stráň, Zajovka, Vahanovec, Pod môstkami, Potok Kolesovo, Hony, Črchle, Kúťanka, Skalka, Roveň, Palenice, Záložnica, Jackovky, Črchľa, Poľana, Budzovské, Mydlová jama, Bugajová, Kade, Prte, Hajka, Konšovka, Šoltýske lány, Škovranová, Nad Bysterským, Za Jalovým, Kvakovka, Hore červeným, Trieblová, Jurikovka, Imrikovka, Uhlisko, Grúň, Pod Vrbovo, Chmelience, Pápežky, Nižné Jelenie, Uhliská, Predná kotelnica, Okrúhly Laz

miesto inde

okres Dolný Kubín (1661x), okres Tvrdošín (642x), okres Námestovo (454x), Dolný Kubín (282x), Zázrivá (223x), Kubín (220x), Trstená (204x), Veličná (171x), Dlhá nad Oravou (127x), Párnica (125x), Zuberec (116x), Leštiny (107x), Malatiná (101x), Oravský Podzámok (98x), Zákamenné (87x), Pucov (86x), Záskalie, Dolný Kubín (84x), Pribiš (84x), Liesek (80x), Jasenová (74x), Medzibrodie nad Oravou (72x), Mútne (69x), Chlebnice (68x), Osádka (67x), Bziny (65x), Krivá (65x), Istebné (62x), Vyšný Kubín (61x), Žaškov (61x), Rabčice (60x)
miesto v okres Dolný Kubín
miesto v okres Tvrdošín
miesto v okres Námestovo

Podobné, Orava:

3065x turistika, 2244x miesto, 338x strom, 190x orientačný bod, 71x chranený strom, 57x prístrešok, altánok, 43x turistické informácie, 41x poľovnícky posed, 22x atrakcia, 18x ohnisko, 15x orientačná mapa, 14x miesto na piknik, 7x studňa, 3x štôlňa, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.