Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » turistika » miesto

Miesto, Orava

Miesto v Orava

V Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Orava:, 1 z 17

Úboč, Polom, Kotolnice, Slanická Osada, Šindliarky, Kapustniská, Priehrada, Nad Dielcom, Brehy, Nižná Roveň, Záhumnice, Beňovolehotský, Sedlisko, Poruba - Gecel, Lániky, Malý Bysterec, Pod Kosiskom, Pod Vornice i pod medzu, Kurienkovy, Hldočín, Zábrež, Kúty, Kratiny, Zalipňák, Prístav, Ústie nad Priehradou, Pri škole, Močiar, Piatková, Stodolisko, Nad Mostiskom, Srňacie, Plačiská, Horná roveň, Orava Nižná, Jóbova ráztoka, Brehy, Predná Ďurdinová, Vrchvarta, Gajdošov vrch, Novoť, Za parkanmi, Sihoť, Roveň, Chotár, Novoťanka, Pod kostolom, Krasničky, Klimčíkova raľa, Lány, Grúň, Oravice, Vyšný koniec, Terchovnica, Oravica, Háj, Nad baňou, Hubková Skalka, Hrádok u cmitera, Skalka

Miesto, Orava:, 2 z 17

Pod lipkou, Slaná Voda, Slameník, Za Segiňom, Za cmiterom, Hrady od Lánu, Vŕštek pod Holubovým, V kruhu, Baňa, Doliny, Lúžková Skalka, Horička, Nad Hrádkom, Sázalka, Stará tehelňa, Pavlovka, Repiská, Gluchovka, Za rybníkom, Lúžky, Tatarkovka, Na doline, Hliny, Dlhé hony, Sihelné, Pod Laštekom, Krajisko, Kotelnica, Starý cintorín, Zvonica, Spodný dielec, Poľanka, Leštinské, Zverovka, Chodáci vrštek, Staré hájisko, Prostredný dielec, Štepnica, Pod Slanou vodou, Hlboké, Rybník, Hrady, Pod Muráňom, Malá Orava, Chmeťovka, Brezové, Záhrabová, Bory, Roveň, Hrady od vody, Roveň, Havranová, Košariská, Frankové, Kamence, Hýlovské, Zápotočie, Výhon, Záhumenice, Pekárka

Miesto, Orava:, 3 z 17

Nad Pekárkou, Horné záhrady, Dolina, Zápotočie, Pálenice, Panské záhrady, Stodôlky, Záruby od poludnia, Mišíčkovská hŕba, Pridavky, Nižné Slivkule, Roveň pole, Záskalie, Štvrte, Dolné záhrady, Hrady, Grešíkovská hŕba, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Salajovská hŕba, Palčovská hŕba, Petrová, Malá Petrová, Za Hrobľou, Hôrka, Šibenice, Roveň, Vojenské, Rovienky, Kostolec, Na rovni, Kozínska, Skalica, Niže Revišného, Za Brodom od vody, Za Brodom pod Dielcom, Rovienky, Pri Končitom, Závoz, Proti Skalici, Nad pastierňou, Laz, Kapustné hrady, Úboče, Kiškovie, Krásna Hôrka, Vrbiny, Hlboký, Sokol, Jarok, Lány, Hruštinka, Šujovo, Pod Skalicou, Brestoviny, Cepková, Sihoť, Na Laze, Na hore, Humienec

Miesto, Orava:, 4 z 17

Podlázok, Bláhovo, Bielikovo, Za brodom, Močiare, Pánsky Laz, Ponad Sedlisko, Žilovo, Ústranec a snoža, Stodolisko, Laz, Pasiečka, Stráne a Lány, Blatiny, Rokytník, Čertáš, Skalica, Rozdiely, Hrúzova Jama, Za Dielom, Háj, Roveň, PodDielom, Kamenisté, Plav, Dolina, Priečno, Šindlárovo, Úboč, Koprová, Poľana, Pod Hájom, Zásuštie, Do Doliny, Sedlo, Barina jamka, Kušnérikovo, Diel, Suroviny, Kuhajdovo, Túrova dolina, Pod Háj, Rovence, Daukovo, Smrekové kúty, Lázok, Boháčov Žiar, Roveca, Čerťaž, Za Žiarik, Za Dolinky, Za Lejšinu, Nad Okrúhlicou, Abramovo, Žiar, Sihoť, Nad Brehy, Hrickov Laz, Hore koncové, Hrickova dolina

Miesto, Orava:, 5 z 17

Do Črchliska, Pod Kýčerov, Pod Abramovo, Volárky, Nad Rakytiny, Dolina, Višovca, Pod Behárovo, Škripňová, Krivé hony, Nové diely, Nad Benkovym, Klinkova dolina, Rakytiny, Žiarik, Nad Hriadkovou dolinou, Lážťok, Matlákovo, Halaškova úboč, Hrady, Dolinky, Hlboké, Nad Daukovým, Močiare, Ráztoky, Šindlovo, Benkovo, Zadné hony, Pod Brnovo, Nad Piatkovou, Nad Kiziskmi, Brežisko, Pleciská, Pod Leštinami, Milotínec, Šnôrová, Doliny od jarku, Ryšanka, Priehyba, Úboč, Dlužiny, Za Ostrým vrchom, Pálenica, Pod priekostím, Kamenitá, Mláky, Za Grúnikom, Pod poľanou, Uhlisko, Zábahnia predné, Húšťavy, Pod kopcom, Kubíkovka, Štamburg, Dielnice pod Javorovým, Nad Magelom, Črchliská, Kratiny, Za Studenou, Borčák

Miesto, Orava:, 6 z 17

Zábahnia stredné, Dielnice pod Ostrým vrchom, Od Medvedzieho, Luh, Široká, Nižné hony, Piaskowa Polana, Pod Ostrým vrchom, Kriváň za potokom, Doliny od Lavkovského, Obločnica, Predné lány, Doliny, Richtárka, Hora, Machy, Vyšné hony, Jamy, Pod Kováčovou, Dlžiny, Priekopa, Zadné lány, Matejková, Šnúry, Kriviny, Pod Grúnikom, Dielnice, Grapy, Mních, Úvratec, Dolina, Zábahnia zadné, Polianky, Skrov, Javorov, Nižná Úboč, Hájik, Dolinka, Horekončia, Klin, Kotelnica, Táborisko, Bobková Čršĺa, Za zárubou, Bučiny, Račová, Pod vrchmi a skalkami, Poľana, Kubošovo, Starý laz, Paseka, Pod hate, Široká, Brečkovo, Tomkovo Stodolisko, Roveň, Za červenou skalou, Rakytník, Grapy a Polianky, Za grúňom a Drviská

Miesto, Orava:, 7 z 17

Súše, Turikovo, Skalka, Paseka, Andrášov grúň, Uvažiská, Laz za vodou, Pod Bobkovým, Pod Kýčerou, Roveň Vyšná, Hate, Racibor, Hrúzov- laz Srňo, Jaloviarka, Paseka, Dolinova skalka, Štít, Za hutou, Klince, Pod Grapy a Šindlárovo, Prikra, Vypálená, Kýčera, Skalka, Jasovo, Kopanice, Michalkovo, Pod Pálenicou, Oslisko, Hostovisko, Háj, Šlógy, Dielnice, Chrobákovo, Liestiny, Vasilov, Hlboká, Za ostrým vrchom, Bračkovo, Dva pne, Pod grúňom, Doliny, Fizuren, Lieštiny, Hrbova skalka, Hate, Vrátno, Za Stojkovom, Malina, Za Haj, Vtáčnik, Pálenica, Pod Zeleným, Úšust, Merkovo, Pavlašova jama, Dlhá nad Oravou, Za Kamenným grúnikom, Čurilovo, Horná stráň

Miesto, Orava:, 8 z 17

Pod Ráztokmi, Príkra, Rapkov grúnik, Tokárne, Studnička, Dubová skalka, Nad Lánmi, Dlhánsky Cickov, Veľké Holice, Nad Ráztokmi, Magura, Pršetnica, Predné jamky, Noviny, Hlboká jama, Solková, Migrovka, Vyšná Šoltýska, Za príslopom, Dolinové brehy, Pod Húšťou, Na Čakanove, Pod poľanou, Kalfasová, Dolné Mláky, Mišicovo, Smolenova, Grúne, Šloga, Dolná stráň, Banské, Lány, Nad Skalkou, Glovníková, Makovisko, Vorzovka, Turín, Húšť, Nový Laz, Nižná Šoltýska, Stopňovo, Za vyšným mlynom, Šubjaková, Dolná Roveň, Pod Lyscom, Lúčky, Poľany, Šubjaková, Zadné jamky, Repiská, Polákovo, Príslop, Prostredné pole, Filipovo, Vyšná Šoltýska, Za Skalicou, Zamianovo, Lazy, Kratiny, Pod Košariskami

Miesto, Orava:, 9 z 17

Stodolisko, Pod Magurou, Za Migrovkou, Dolinky, Poza, Horná Šubovka, Košariská, Benčekovo, Horný kút, Dielce, Lázy, Za Banským, Podvrátno, Za Grúňom, Uhlisko, Sihoť, Pod Grúňom, Grúň, Podančík, Pod Bykmi, Buča, Mikulovec, Pod Pálenicami, Medzi Košariskami, Skalka, Kutiny, Do Zábrežského, Dolné Ovadovo, Pod borovinou, Stráň, Lúky, Pištekovo, Rakytiny, Grúň, Zadný Turínok, Zadná Pálenica, Nad jazom, Roveň od Gecele, Paseka, Horné Mláky, Pálenice, Predný Turínok, Glovníková, Zdechlová, Vaňová, Niže dediny, Mutnianka, Nad mohylkou, Trsteník, Za Kazovým dielom, Horné Ovadovo, Črchľa, Malý Mikulovec, Javorová, Nové lazy, Ráztoky, Malé Holice, Hate, Sosniakov močiar, Osobité

Miesto, Orava:, 10 z 17

Skalica, Laz, Nad prievozmi, Pastovník, Vyšná Šoltýska, Pod Skalkou, Kakyč, Pálenica, Sviňacia lazina, Ostrý vrch, Vŕšok, Za vodou, Jamy, Košarisko, Nižná Šoltýska, Poruba- Geceľ, Pod horou, Chudovsko, Dlhá nad Oravou, Bartová, Dulová, Krišková, Vôkolná, Pod kráčinami, Koncom do lúk, Nižný Kuník, Brvenô, Za grúň, Rajtovo, Jelšovo, Rajčina, Za kostolom, Gašperovská, Hôrka, Za lúkami, Pod bukovinou, Šefranovo, Kapúnovo, Suchá dolina, Kamence, Chmelience, Danielovec, Nad Ovsami, Janovie lazy, Za skalami, Dlhé zeme, Kobyláreň, Tupá skala, Za Hlbokou, Vrchy, Vŕštek, Dzurov laz, Pod Behárovom, Povrazy, Pod Homôľkou, Oržiská, Za kaplicou, Za Vŕšky, Vŕšky, Močiarik

Miesto, Orava:, 11 z 17

Laz, Bratikovec, Zadné hony, Novoty, Zemianske hony, Borovsko, Krížova, Sihla, Babin kút, Mláky, Kubaňovo, Stodolisko, Pusté, Roveň, Laziny, Prieková, Pastva, Hrady od vody, Jelšava, Hradisko, Košariska, Košiarky, Pod Ulovou, Brehy, Pod Veľkou chrasťou, Rovience, Ploština, Uhlisko, Ráztoky, Kokava, Čerťaž, Ráztoka, Peniažkovo, Pod košiarom, Pod Hájom, Horica, Roveň, Pod Brezovcom, Kňažia, Vasilovo, Rovienka, Pred Uhliskom, Hostovické, Mláka, Za Mokrábovom, Stodôlky, Mokraď, Sontagovske lúky dolné, Kurienkovský, Údol, Za vodou, Nad Oravou, Ulová, Stráň, Mrkvisko, Homola, Švanárovo, Paseky, Pod viechami, Široká

Miesto, Orava:, 12 z 17

Predné hony, Jamy, Setiská, grap, Grúň, Roveň od Porubského, Dolinky, Sontagovské lúky horné, Košariská, Jurčov vŕšok, Jama, Poza vŕšky, Pošmiharovo, Orava, Dvorisko, Sontagovské lúky dolné, Horná Ulová, Haraňovo, Pivnička, Hradská, Pod Hrádkom, Dúbrava, Valecké, Klince, Závada, Uhliská, Pod bučinou, Fľak, Gavlakovská úboč, Brodok, Na laz, Jančovie lúky, Chlievno, Nad kostolom, Hôĺka, Pošmihárovo, Háj, Brveník, Marušnici, Hore koncová, Pavlíkovo, Polana, Za Malinsko, Hrab, Pltisko, Pod horou, Pod Zárubami, Tretina, Vlčia jama, Pod Blatá, Sverebcovo, Pod vtáčnikom, Bučáky, Okálkin vrch, Fedorov, Kamené, Maršálkov grúň, Kolenová Raľa, Šimákova grapa, Vojtášková grapa

Miesto, Orava:, 13 z 17

Kurcinka, Osičiny, Brišova grapa, Podpčelov, Rosánovo, Nad Košiarom, Priepore, Kýčera, Špitály, Poriečanská vyšná, Pčelov, Huštiavny, Horeliská, Vrchy, Košarisko, Fedorov vrch, Pod Sviniarky, Kliňanka, Čerchla, Zemianske Uhlisko, Targance, Pod Kurcinkou, Bodorov, Nižná Okálka, Výlupková Roľa, Obecný les, Florekova jama, Pálenice, Chotár, Pod Oselné, Les Okálka, Rebríky, Paseka, Časnákovka, Rúbaniská, Úradníkov grúň, Mravčiakov vrch, Jurovky, Paseka, Nové diely, Kviatková, Kurnička, Prtiská, Sviniarky, Dlhý Grún, Babinec, Časnakovská, Radikalne, Mláky, Brestovka, Laz, Lany, Za Kurcinkou, Surov, Laz, Zasihlé, Sihly, Kolísky, Vatriska, Lúžek

Miesto, Orava:, 14 z 17

Kopanice, Kurcinovka, Staré pole, Smrečiny, Košariská, Ogonovka, Jackovky, Majer, Krčmiská, Polanka, Kupčovka, Roveň proti mestu, Poľana, Skladaná, Suchá hora, Cerchla, Záhradnícka vyšná, Kotelnica, Zajurčovo, Dudová, Hrady, Olexov, Poriečie, Grune, Kamenné, Za Vahonovom, Dachová, Nižné lúky, Radikálne, Opalenisko, Pod Moldovenínom, Kmeťovka, Kotolnica, Kýčerka, Záhradnícka nižná, Petruškovo, Laz, Záhradnická vyšná, Nad Vápenicou, Pálenice, Črchla, Pod Zaruby, Cerchle, Odmerky niže Bystričana, Podnacinka, Paseky, Potok Kolesovo, Kríže, Proti Skalke, Nové Zeme, Kubanovka, Úradníkov vrch, Za Kmeťovkou, Rakytová, Pod Hryzňou, Za vrchovou, Medzi háje, Prýslop, Parpuť, Čerchle

Miesto, Orava:, 15 z 17

Pri hrade, Skalka, Mikušova jama, Za dielničnou mohylou, Banisko, Čierna mláka, Bátkovské, Hliny niže cesty, Za vŕškami, Dzurinovo, Predná kotelnica, Pápežky, Prašivník, Jelšiny, Žlebovité, Nad Ostricou, Stavčiská, Pod Hunkovým, Roveň pri kostole, Za Jalovým, Kozinec, Košariská, Pod bučíkom, Kozinec Laz, Chrášteľovo, Guľašová, Záložnica, Šoltýske lány, Kľúč, Jandrončíková, Ležoviská, Badárová, Suchánka, Dvojaká mohyla, Plešivá - Balkán, Za baňou, Pod novými lazmi, Sosnovka, Danková, Za pivovarom, Za Kičerou, Budzovské, Belkovka, Rakytiny, Stožok, Bor, Stráň, Hony, Vyšné lúky, Jedlové, Pri Revišnom, Pasienok, Sakalovo, Kusová, Varečovské, Mišiarky, Do Žaškovských, Staškov, Jalové, Čachovo

Miesto, Orava:, 16 z 17

Nad Bysterským, Nad mlynom, Pálenička, Hajka, Na prepadlinách, Noviny, Jaseniny, Veľký Sám, Grapy, Nad Hájom, Stanova jamka, Starý kvartieľ, Setisko, Kordošovo, Čelo, Zápač, Pod Olešovkou, Jamy, Zajovka, Kýčera, Nad židovským cintorínom, Veterinárna nemocnica, Kamenné, Rakytník - Boky, Zraz, Dolné Žihľavy, Pod Rohoľou, Spalená, Klinec, Rudné, Kopanica, Hoľa, U troch kopcov, Kade, Roveň, Sihoť, Za Magurou, Okrúlica, Tulejová, Knapová, Vahanovec, Roveň, Jalová mohyla, Kozinec-Krytošová, Vrchy, Košariská, Pod Záruby, Hubkovo, Konšovka, Do Mlynovice, Veľká lúka, Pod Zelenou, Bor, Pavlová, Kúťanka, Bzinská hoľa, Koterce, Vrch Jedličky, Pod Zárubou, Havranský vrch

Miesto, Orava:, 17 z 17

Do potokov, Hoľa, Klobučnô, Blážovo, Kúty, Mohylnice, Božie muky, Mlynovica, Pod cestou, Mrzáčka, Hriadky, Široká, Bobišovie, Oblaznýk, Bugajová, Pod môstkami, Nad ohradami, Žigmundka, Pod Skalicou, Črchle, Priehaliny, Proti geceľu, Pod Chrášteľovým, Čertovo koleso, Prostredná dolina, črchle, Črchle, Pod Kamenným, Dielnice, Priehyba, Za Klinok, Pálenica, Škovranová, Havranský les, Hlohová, Čerchľa Števkov laz, Lazy, Pod Mníškov, Košariská, Starý chodník, Pasienková Danková

miesto inde

okres Dolný Kubín (1660x), okres Tvrdošín (637x), okres Námestovo (454x), Dolný Kubín (282x), Zázrivá (223x), Kubín (220x), Trstená (204x), Veličná (171x), Dlhá nad Oravou (127x), Párnica (125x), Zuberec (115x), Leštiny (107x), Malatiná (102x), Oravský Podzámok (97x), Zákamenné (87x), Pucov (85x), Záskalie, Dolný Kubín (84x), Pribiš (84x), Liesek (80x), Jasenová (74x), Medzibrodie nad Oravou (72x), Chlebnice (69x), Mútne (69x), Osádka (67x), Bziny (65x), Krivá (65x), Istebné (62x), Vyšný Kubín (61x), Žaškov (61x), Rabčice (60x)
miesto v okres Dolný Kubín
miesto v okres Tvrdošín
miesto v okres Námestovo

Podobné, Orava:

3054x turistika, 2243x miesto, 338x strom, 190x orientačný bod, 71x chranený strom, 53x prístrešok, altánok, 43x turistické informácie, 38x poľovnícky posed, 20x atrakcia, 18x ohnisko, 15x orientačná mapa, 14x miesto na piknik, 7x studňa, 3x štôlňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.