Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » turistika » miesto

Miesto, Orava

Miesto v Orava

V Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Orava:, 1 z 17

Úboč, Polom, Kotolnice, Slanická Osada, Šindliarky, Kapustniská, Kratiny, Zalipňák, Prístav, Pri škole, Priehrada, Nad Dielcom, Nižná Roveň, Brehy, Beňovolehotský, Sedlisko, Lániky, Pod Vornice i pod medzu, Pod Kosiskom, Záhumnice, Malý Bysterec, Poruba - Gecel, Kurienkovy, Hldočín, Orava Nižná, Kúty, Ústie nad Priehradou, Srňacie, Piatková, Močiar, Stodolisko, Nad Mostiskom, Plačiská, Horná roveň, Zábrež, Sihoť, Jóbova ráztoka, Brehy, Predná Ďurdinová, Vrchvarta, Novoť, Gajdošov vrch, Za parkanmi, Chotár, Pod kostolom, Novoťanka, Roveň, Krasničky, Klimčíkova raľa, Lány, Grúň, Oravica, Vyšný koniec, Oravice, Terchovnica, Háj, Za cmiterom, Pod lipkou, Nad baňou, Hubková Skalka

Miesto, Orava:, 2 z 17

Skalka, Slaná Voda, Za Segiňom, Hrádok u cmitera, Slameník, V kruhu, Vŕštek pod Holubovým, Hrady od Lánu, Pavlovka, Doliny, Dlhé hony, Stará tehelňa, Horička, Pod Laštekom, Gluchovka, Baňa, Na doline, Lúžková Skalka, Lúžky, Hliny, Za rybníkom, Sázalka, Repiská, Sihelné, Tatarkovka, Nad Hrádkom, Kotelnica, Poľanka, Spodný dielec, Starý cintorín, Zvonica, Zverovka, Krajisko, Leštinské, Hlboké, Štepnica, Prostredný dielec, Chodáci vrštek, Staré hájisko, Rybník, Pod Slanou vodou, Záhrabová, Hrady od vody, Hrady, Brezové, Chmeťovka, Bory, Roveň, Pod Muráňom, Malá Orava, Kamence, Košariská, Frankové, Havranová, Roveň, Záhumenice, Dolina, Zápotočie, Panské záhrady, Nad Pekárkou

Miesto, Orava:, 3 z 17

Horné záhrady, Výhon, Hýlovské, Pekárka, Zápotočie, Pálenice, Stodôlky, Mišíčkovská hŕba, Pridavky, Záruby od poludnia, Roveň pole, Nižné Slivkule, Štvrte, Hrady, Záskalie, Dolné záhrady, Grešíkovská hŕba, Figurovská hŕba, Rúčkovská hŕba, Salajovská hŕba, Palčovská hŕba, Malá Petrová, Petrová, Za Hrobľou, Hôrka, Šibenice, Roveň, Rovienky, Vojenské, Zadná Ďurdinová, Kostolec, Na rovni, Kozínska, Za Brodom od vody, Rovienky, Za Brodom pod Dielcom, Niže Revišného, Skalica, Nad pastierňou, Pri Končitom, Proti Skalici, Závoz, Laz, Kapustné hrady, Krásna Hôrka, Úboče, Kiškovie, Sokol, Dubie, Hlboký, Jarok, Lány, Hruštinka, Cepková, Pasiečka, Blatiny, Stodolisko, Šujovo, Ústranec a snoža, Sihoť

Miesto, Orava:, 4 z 17

Stráne a Lány, Bláhovo, Podlázok, Skalica, Pánsky Laz, Hrúzova Jama, Humienec, Ponad Sedlisko, Bielikovo, Na hore, Za Dielom, Rokytník, PodDielom, Na Laze, Rozdiely, Brestoviny, Čertáš, Laz, Za brodom, Roveň, Háj, Močiare, Žilovo, Pod Skalicou, Kamenisté, Dolina, Kušnérikovo, Priečno, Šindlárovo, Poľana, Do Doliny, Sedlo, Zásuštie, Suroviny, Barina jamka, Plav, Pod Hájom, Úboč, Koprová, Diel, Kuhajdovo, Za Lejšinu, Smrekové kúty, Nad Okrúhlicou, Žiarik, Rovence, Túrova dolina, Pod Abramovo, Nad Hriadkovou dolinou, Žiar, Nad Brehy, Pod Háj, Pod Kýčerov, Krivé hony, Hore koncové, Sihoť, Nové diely, Lázok, Nad Benkovym, Do Črchliska

Miesto, Orava:, 5 z 17

Škripňová, Klinkova dolina, Boháčov Žiar, Pod Behárovo, Roveca, Lážťok, Dolina, Hrickova dolina, Volárky, Čerťaž, Hrickov Laz, Za Dolinky, Za Žiarik, Nad Rakytiny, Daukovo, Višovca, Matlákovo, Rakytiny, Abramovo, Zadné hony, Nad Kiziskmi, Dolinky, Pod Leštinami, Pleciská, Močiare, Benkovo, Pod Brnovo, Hlboké, Ráztoky, Nad Piatkovou, Brežisko, Šindlovo, Nad Daukovým, Hrady, Halaškova úboč, Richtárka, Pod priekostím, Matejková, Od Medvedzieho, Zábahnia predné, Kubíkovka, Pod kopcom, Za Grúnikom, Nižné hony, Jamy, Za Studenou, Borčák, Zábahnia stredné, Uhlisko, Nad Magelom, Obločnica, Kamenitá, Zadné lány, Pod Kováčovou, Priehyba, Šnôrová, Črchliská, Doliny od jarku, Hora, Pod Ostrým vrchom

Miesto, Orava:, 6 z 17

Pálenica, Ryšanka, Doliny, Milotínec, Štamburg, Kriváň za potokom, Mláky, Húšťavy, Luh, Úboč, Dlžiny, Za Ostrým vrchom, Doliny od Lavkovského, Piaskowa Polana, Kratiny, Dlužiny, Vyšné hony, Dielnice pod Javorovým, Machy, Predné lány, Dielnice pod Ostrým vrchom, Pod poľanou, Široká, Priekopa, Mních, Šnúry, Grapy, Úvratec, Hájik, Nižná Úboč, Polianky, Javorov, Skrov, Dielnice, Zábahnia zadné, Horekončia, Pod Grúnikom, Dolinka, Klin, Dolina, Kriviny, Andrášov grúň, Hate, Uvažiská, Táborisko, Bobková Čršĺa, Roveň, Skalka, Za zárubou, Bučiny, Kotelnica, Kubošovo, Turikovo, Roveň Vyšná, Tomkovo Stodolisko, Za grúňom a Drviská, Račová, Pod hate, Za červenou skalou, Racibor

Miesto, Orava:, 7 z 17

Hrúzov- laz Srňo, Brečkovo, Paseka, Pod Bobkovým, Široká, Starý laz, Laz za vodou, Jaloviarka, Poľana, Pod Kýčerou, Rakytník, Paseka, Pod vrchmi a skalkami, Súše, Grapy a Polianky, Vasilov, Pálenica, Michalkovo, Bračkovo, Lieštiny, Vrátno, Štít, Vtáčnik, Za Stojkovom, Jasovo, Prikra, Vypálená, Pod grúňom, Fizuren, Šlógy, Skalka, Klince, Pod Zeleným, Hrbova skalka, Liestiny, Za ostrým vrchom, Dva pne, Paseka, Chrobákovo, Háj, Hlboká, Dielnice, Hostovisko, Doliny, Oslisko, Dolinova skalka, Hate, Kopanice, Pod Pálenicou, Malina, Pod Grapy a Šindlárovo, Za hutou, Kýčera, Za Haj, Lány, Úšust, Pavlašova jama, Studnička, Repiská, Lúčky

Miesto, Orava:, 8 z 17

Košariská, Za Migrovkou, Polákovo, Horná stráň, Kalfasová, Zadné jamky, Podančík, Nad Skalkou, Dlhánsky Cickov, Banské, Sihoť, Za príslopom, Dlhá nad Oravou, Migrovka, Pod Húšťou, Šloga, Stopňovo, Za Kamenným grúnikom, Za vyšným mlynom, Solková, Kratiny, Merkovo, Pod Ráztokmi, Horná Šubovka, Filipovo, Príkra, Pod Pálenicami, Makovisko, Pod Bykmi, Pod poľanou, Pod Lyscom, Príslop, Čurilovo, Vorzovka, Uhlisko, Vyšná Šoltýska, Predné jamky, Poza, Noviny, Zamianovo, Lazy, Grúň, Šubjaková, Pod Košariskami, Horný kút, Dolná stráň, Dielce, Poľany, Mikulovec, Dubová skalka, Lázy, Šubjaková, Glovníková, Podvrátno, Nižná Šoltýska, Prostredné pole, Dolinky, Veľké Holice, Za Skalicou, Vyšná Šoltýska

Miesto, Orava:, 9 z 17

Dolná Roveň, Stodolisko, Pod Grúňom, Hlboká jama, Buča, Húšť, Nový Laz, Mišicovo, Rapkov grúnik, Dolinové brehy, Dolné Mláky, Turín, Grúne, Za Banským, Magura, Smolenova, Nad Ráztokmi, Za Grúňom, Na Čakanove, Pod Magurou, Benčekovo, Pršetnica, Nad Lánmi, Tokárne, Predný Turínok, Malé Holice, Zadný Turínok, Chudovsko, Pastovník, Zadná Pálenica, Vyšná Šoltýska, Horné Ovadovo, Pištekovo, Ostrý vrch, Grúň, Skalica, Niže dediny, Medzi Košariskami, Pod horou, Pod borovinou, Dolné Ovadovo, Stráň, Pod Skalkou, Horné Mláky, Roveň od Gecele, Lúky, Dlhá nad Oravou, Črchľa, Mutnianka, Do Zábrežského, Nad prievozmi, Za Kazovým dielom, Pálenice, Vaňová, Hate, Nižná Šoltýska, Laz, Glovníková, Za vodou, Košarisko

Miesto, Orava:, 10 z 17

Sviňacia lazina, Jamy, Javorová, Nové lazy, Osobité, Sosniakov močiar, Kutiny, Malý Mikulovec, Pálenica, Trsteník, Skalka, Poruba- Geceľ, Zdechlová, Ráztoky, Kakyč, Vŕšok, Nad jazom, Nad mohylkou, Rakytiny, Paseka, Vrchy, Pod Behárovom, Brvenô, Za grúň, Kamence, Hôrka, Dlhé zeme, Rajtovo, Za skalami, Šefranovo, Nižný Kuník, Kobyláreň, Tupá skala, Rajčina, Pod Homôľkou, Pod kráčinami, Nad Ovsami, Kapúnovo, Suchá dolina, Jelšovo, Vŕštek, Dulová, Chmelience, Danielovec, Gašperovská, Koncom do lúk, Bartová, Vôkolná, Pod bukovinou, Za lúkami, Za Hlbokou, Krišková, Dzurov laz, Povrazy, Janovie lazy, Za kostolom, Ráztoka, Jama, Zemianske hony, Dolinky

Miesto, Orava:, 11 z 17

Laz, Peniažkovo, Poza vŕšky, Pusté, Roveň od Porubského, Homola, Horná Ulová, Ulová, Bratikovec, Hradisko, Dvorisko, Kokava, Sontagovské lúky horné, Vasilovo, Pod Veľkou chrasťou, Stodolisko, Setiská, Krížova, Jamy, Sontagovské lúky dolné, Pod košiarom, Mokraď, Oržiská, Košariská, Hradská, Grúň, Močiarik, Mláky, Hostovické, Široká, Vŕšky, Sontagovske lúky dolné, Za vodou, Košiarky, Pod Hrádkom, Ráztoky, Brehy, Stodôlky, Laziny, Borovsko, Pastva, Stráň, Mláka, Čerťaž, Pod Ulovou, Pošmiharovo, Mrkvisko, Kurienkovský, Hrady od vody, Sihla, Za Vŕšky, Ploština, Za kaplicou, Pod Hájom, Prieková, Roveň, Nad Oravou, Rovience, Horica, Pod viechami

Miesto, Orava:, 12 z 17

Zadné hony, Paseky, Údol, Pod Brezovcom, Za Mokrábovom, Rovienka, Babin kút, Kubaňovo, Novoty, Uhlisko, Pred Uhliskom, Jurčov vŕšok, Predné hony, Dúbrava, Jelšava, Roveň, Kňažia, Haraňovo, Orava, Švanárovo, grap, Pivnička, Košariska, Pltisko, Chlievno, Klince, Pod Zárubami, Valecké, Jančovie lúky, Sverebcovo, Pavlíkovo, Brodok, Závada, Hore koncová, Pod Blatá, Gavlakovská úboč, Uhliská, Fľak, Pod horou, Vlčia jama, Hôĺka, Pod bučinou, Tretina, Pod vtáčnikom, Pošmihárovo, Brveník, Za Malinsko, Hrab, Polana, Háj, Nad kostolom, Marušnici, Na laz, Huštiavny, Košarisko, Kýčera, Pálenice, Kliňanka, Rúbaniská, Špitály

Miesto, Orava:, 13 z 17

Bodorov, Rosánovo, Kviatková, Dlhý Grún, Fedorov vrch, Čerchla, Zemianske Uhlisko, Kurnička, Fedorov, Podpčelov, Mravčiakov vrch, Nižná Okálka, Brišova grapa, Pod Kurcinkou, Vrchy, Sviniarky, Bučáky, Výlupková Roľa, Priepore, Osičiny, Paseka, Poriečanská vyšná, Targance, Úradníkov grúň, Kolenová Raľa, Okálkin vrch, Pod Sviniarky, Časnakovská, Prtiská, Nové diely, Kamené, Babinec, Rebríky, Kurcinka, Florekova jama, Chotár, Časnákovka, Paseka, Jurovky, Les Okálka, Obecný les, Nad Košiarom, Šimákova grapa, Pod Oselné, Vojtášková grapa, Horeliská, Pčelov, Maršálkov grúň, Smrečiny, Polanka, Olexov, Paseky, Pod Zaruby, Kýčerka, Proti Skalke, Črchla, Cerchle, Laz, Staré pole, Roveň proti mestu

Miesto, Orava:, 14 z 17

Kmeťovka, Potok Kolesovo, Kopanice, Nižné lúky, Brestovka, Majer, Laz, Laz, Radikalne, Odmerky niže Bystričana, Lany, Mláky, Krčmiská, Pálenice, Kupčovka, Kotelnica, Kubanovka, Kamenné, Lúžek, Sihly, Opalenisko, Poriečie, Zajurčovo, Vatriska, Podnacinka, Za Kurcinkou, Za Vahonovom, Nové Zeme, Za Kmeťovkou, Kotolnica, Kríže, Cerchla, Pod Moldovenínom, Surov, Dachová, Úradníkov vrch, Kolísky, Suchá hora, Kurcinovka, Záhradnícka vyšná, Radikálne, Zasihlé, Záhradnícka nižná, Poľana, Košariská, Ogonovka, Hrady, Záhradnická vyšná, Jackovky, Grune, Skladaná, Bobišovie, Jastrabie, Pálenička, Vyše vŕšku, Jaseníky, Badárová, Mohylnice, Grúň, Kozinec Laz

Miesto, Orava:, 15 z 17

Kozinec-Krytošová, Ondrejková, Dzurinovo, Medzi skalicami, Nad židovským cintorínom, Ostrý vrch, Do potokov, Kúťanka, Božie muky, Pod krutkovým, Pod Hunkovým, Hriadky, Nad Hájom, Hnilický vŕštek, Tulejová, Hunkovo, Nad mlynom, Uhliská, Klinec, Setisko, Veľká lúka, Za vrchom, Kúty, Kordošovo, Kút, Žlebovité, Veterinárna nemocnica, Danková, Pred Lehotou, Do Žaškovských, Stráň, Zrazy, Konšovka, Hoľa, Za prievalcom, Za vŕškami, Jamy, Vrch Kozinec, Dubovské lúky, Kopanica, Stožok, Lán, Veľký Sám, Hlohová, Úboč, Nad Bysterským, Kubiznová, Langurovo, Dolina pod zárubou, Skalka, Dolné Žihľavy, Vahanovec, Červené, Kamenné, Tokaniská, Jalová mohyla, Krivé hony, Targoška, Rakytiny, Roveň

Miesto, Orava:, 16 z 17

Hlboká, Pálenica, Na prepadlinách, Magurka, Za Pavličkou, Šoltýske lány, Rakytová, Palenice, Pod Jelením, Za Jalovým, Pavčová, Lán, Predná kotelnica, Kampová, Pod Zelenou, Jamy, Hony, Črchle, Roveň pri kostole, Roveň, Hubkovo, Za Martincovým, Pod Salatka, Bor, Kýčera, Uhliská, Mlačno, Čerchle, Plav, Zajovka, Doliny, Medzi háje, Zadné Jamy, Pasienok, Guľašová, U troch kopcov, Valkovka, Nad Ostricou, Pápežky, Ústranec, Pod Polákovským, Kade, Havranský vrch, Široká, Kľúč, Pod Chrášteľovým, Pod Olešovkou, Staškov, Bzinská hoľa, Črchle, Pod Zárubou, Vyšné lúky, Pod Hryzňou, Bugajová, Palačekovské, Sosnovka, Párnice, Pod Záruby, Ploština, Záložnica

Miesto, Orava:, 17 z 17

Mníška, Prašivník, Veľká Havrania, Hliny vyše cesty, Pod Mníškov, Rakytník - Boky, Pod Dielom, Blážovo, Kraviarsko, Pod môstkami, Košarisko, Jedlové, Riedky diel, Za Klinok, Pri Revišnom, Žigmundka, Nezníkom, Nad močiarom, Košariská, Pod skalou, Kút, Jasenia, Hríbik, Vrchy, Parpuť, Jamy, Pod Kýčerou, Priehaliny, Pod Rohoľou, Hlinický vŕštek, Mlaď, Hliny niže cesty, Medvedzie, Budzovské, Bátkovské, Úplzeň, Jaseniny, Za vrchovou, Košariská, Prýslop

miesto inde

okres Dolný Kubín (1660x), okres Tvrdošín (628x), okres Námestovo (454x), Dolný Kubín (282x), Zázrivá (223x), Kubín (220x), Trstená (196x), Veličná (171x), Dlhá nad Oravou (127x), Párnica (125x), Zuberec (114x), Leštiny (107x), Malatiná (102x), Oravský Podzámok (97x), Zákamenné (87x), Pucov (85x), Záskalie, Dolný Kubín (84x), Pribiš (84x), Liesek (80x), Jasenová (74x), Medzibrodie nad Oravou (72x), Chlebnice (69x), Mútne (69x), Osádka (67x), Bziny (65x), Krivá (65x), Istebné (62x), Vyšný Kubín (61x), Žaškov (61x), Rabčice (60x)
miesto v okres Dolný Kubín
miesto v okres Tvrdošín
miesto v okres Námestovo

Podobné, Orava:

2822x turistika, 2235x miesto, 189x orientačný bod, 126x strom, 71x chranený strom, 50x prístrešok, altánok, 43x turistické informácie, 37x poľovnícky posed, 19x ohnisko, 15x orientačná mapa, 14x miesto na piknik, 13x atrakcia, 6x studňa, 3x štôlňa, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.