Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » turistika » miesto

Miesto, Orava

Miesto v Orava

V Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Orava:, 1 z 17

Polom, Brehy, Slanická Osada, Šindliarky, Kotolnice, Kapustniská, Prístav, Pri škole, Nižná Roveň, Nad Dielcom, Brehy, Poruba - Gecel, Beňovolehotský, Pod Kosiskom, Pod Vornice i pod medzu, Sedlisko, Lániky, Kurienkovy, Záhumnice, Malý Bysterec, Kúty, Orava Nižná, Zalipňák, Kratiny, Ústie nad Priehradou, Priehrada, Ski Park Racibor, Močiar, Piatková, Srňacie, Stodolisko, Nad Mostiskom, Horná roveň, Plačiská, Slaná Voda, Zábrež, Hldočín, Predná Ďurdinová, Tri kopy, Vrchvarta, Dolina, Nižný chotár, Roveň, Novoťanka, Pod kostolom, Lány, Sihoť, Krasničky, Za parkanmi, Klimčíkova raľa, Chotár, Grúň, Vyšný koniec, Oravice, Oravica, Terchovnica, Za Segiňom, Hrádok u cmitera, Skalka, Nad baňou

Miesto, Orava:, 2 z 17

Slameník, Za cmiterom, Hubková Skalka, Pod lipkou, Dolné pole, V kruhu, Horné pole, Vŕštek pod Holubovým, Stará tehelňa, Lúžková Skalka, Hliny, Horička, Baňa, Tatarkovka, Hrady od Lánu, Doliny, Poľanka, Gluchovka, Lúžky, Za rybníkom, Na doline, Nad Hrádkom, Sázalka, Sihelné, Zverovka, Dlhé hony, Pavlovka, Pod Laštekom, Repiská, Leštinské, Krajisko, Starý cintorín, Kotelnica, Hrady, Štepnica, Pod Slanou vodou, Bory, Hlboké, Rybník, Roveň, Chodáci vrštek, Zvonica, Spodný dielec, Staré hájisko, Brezové, Hrady od vody, Chmeťovka, Havranová, Pod Muráňom, Prostredný dielec, Kamence, Záhrabová, Hájovňa Vajdovky, Košariská, Malá Orava, Nad Pekárkou, Frankové, Hájovňa Krušetnícky bor, Dolina, Roveň

Miesto, Orava:, 3 z 17

Pekárka, Prelecz Glinka-Novoť, Hýlovské, Zápotočie, Stodôlky, Pálenice, Horné záhrady, Zápotočie, Panské záhrady, Záhumenice, Výhon, Záruby od poludnia, Mišíčkovská hŕba, Pridavky, Nižné Slivkule, Dolné záhrady, Roveň pole, Hrady, Záskalie, Štvrte, Klobučná, Spišáková, Závada, Grúne, Malá Havrania, Za Hrobľou, Bystrička, Petrová, Malá Petrová, Dvorisko, Radové skaly, Hradská, Laz, Oržiská, Nad Oravou, Rovienka, Ulová, Hôrka, Fľak, Šibenice, Roveň, Vojenské, Rovienky, Kostolec, Za Brodom od vody, Za Brodom pod Dielcom, Demkovská, Na rovni, Kozínska, Rovienky, Stavy, Kapustné hrady, Skalica, Niže Revišného, Proti Skalici, Nad pastierňou, Hore koncová, Pri Končitom, Klince, Závoz

Miesto, Orava:, 4 z 17

Pod Pálenicou, Ráztoky, Laz, Kiškovie, Úboče, Vrbiny, Krásna Hôrka, Hlboký, Skalky, Paseka, Jarok, Jefirny, Hruštinka, Lány, Lesnianska hoľa, Horné pole, Močiare, Humienec, Podlázok, Pánsky Laz, Bielikovo, Stráne a Lány, Na hore, Žilovo, Šujovo, Laz, PodDielom, Bláhovo, Na Laze, Pasiečka, Stodolisko, Ponad Sedlisko, Ústranec a snoža, Rokytník, Brestoviny, Za brodom, Rozdiely, Blatiny, Hrúzova Jama, Čertáš, Cepková, Roveň, Za Dielom, Pod Skalicou, Sihoť, Kamenisté, Suroviny, Koprová, Pod Hájom, Priečno, Úboč, Barina jamka, Sedlo, Plav, Kušnérikovo, Dolina, Šindlárovo, Zásuštie, Do Doliny, Kuhajdovo

Miesto, Orava:, 5 z 17

Roháčske plesá, Nad Brehy, Rakytiny, Túrova dolina, Za Žiarik, Škripňová, Volárky, Pod Abramovo, Nad Benkovym, Žiar, Klinkova dolina, Pod Behárovo, Pod Kýčerov, Hrickova dolina, Lázok, Višovca, Pod Háj, Lážťok, Rovence, Daukovo, Sihoť, Nad Rakytiny, Za Lejšinu, Matlákovo, Boháčov Žiar, Nad Hriadkovou dolinou, Dolina, Hrickov Laz, Čerťaž, Za Dolinky, Smrekové kúty, Nad Okrúhlicou, Nové diely, Hore koncové, Abramovo, Do Črchliska, Krivé hony, Žiarik, Roveca, Pod Leštinami, Benkovo, Pod Brnovo, Nad Piatkovou, Brežisko, Ráztoky, Močiare, Nad Daukovým, Hrady, Hlboké, Šindlovo, Nad Kiziskmi, Zadné hony, Pleciská, Dolinky, Halaškova úboč, Obločnica, Zábahnia predné, Nad Magelom, Luh, Zadné lány

Miesto, Orava:, 6 z 17

Mláky, Doliny od jarku, Priehyba, Vyšné hony, Ryšanka, Borčák, Matejková, Pod poľanou, Pod priekostím, Priekopa, Kościółki, Za Grúnikom, Pod Kováčovou, Dielnice pod Javorovým, Dielnice pod Ostrým vrchom, Štamburg, Nižné hony, Za Studenou, Zábahnia stredné, Doliny, Kratiny, Húšťavy, Kriváň za potokom, Milotínec, Črchliská, Jamy, Predné lány, Kamenitá, Doliny od Lavkovského, Kubíkovka, Šnôrová, Úboč, Pod kopcom, Richtárka, Pod Ostrým vrchom, Hora, Za Ostrým vrchom, Dlžiny, Dlužiny, Široká, Od Medvedzieho, Pod Grúnikom, Nižná Úboč, Úvratec, Zábahnia zadné, Hájik, Šnúry, Javorov, Polianky, Horekončia, Skrov, Grapy, Dielnice, Dolinka, Kriviny, Kubošovo, Skriniarky, Bučiny, Za Haj, Paseka

Miesto, Orava:, 7 z 17

Bobková Čršĺa, Andrášov grúň, Liestiny, Lieštiny, Za zárubou, Paseka, Hrúzov- laz Srňo, Za Stojkovom, Račová, Paseka, Hlboká, Za grúňom a Drviská, Pod vrchmi a skalkami, Uvažiská, Hate, Tomkovo Stodolisko, Za ostrým vrchom, Rakytník, Za červenou skalou, Doliny, Brečkovo, Racibor, Roveň Vyšná, Fizuren, Vrátno, Súše, Dielnice, Pod Pálenicou, Pod hate, Pod Kýčerou, Kotelnica, Roveň, Klince, Laz za vodou, Starý laz, Grapy a Polianky, Pod Bobkovým, Turikovo, Široká, Táborisko, Jaloviarka, Prikra, Predné jamky, Za vyšným mlynom, Studnička, Horná Šubovka, Čurilovo, Za Kamenným grúnikom, Pod Grapy a Šindlárovo, Malina, Pavlašova jama, Pod Ráztokmi, Banské, Podvrátno, Uhlisko, Húšť, Makovisko, Prostredné pole, Sihoť, Na Čakanove

Miesto, Orava:, 8 z 17

Oslisko, Dolné Mláky, Bračkovo, Štít, Polákovo, Dolinky, Dlhá nad Oravou, Smolenova, Pršetnica, Vasilov, Dolná stráň, Pod Košariskami, Dolinové brehy, Za hutou, Pod Pálenicami, Za Skalicou, Nad Skalkou, Lázy, Noviny, Nad Ráztokmi, Lány, Dva pne, Dlhánsky Cickov, Pod poľanou, Pod Húšťou, Šlógy, Poza, Podančík, Pod grúňom, Nad Lánmi, Pod Zeleným, Lazy, Filipovo, Rapkov grúnik, Dielce, Vypálená, Pod Lyscom, Magura, Osvaldovo, Mišicovo, Veľké Holice, Hate, Vtáčnik, Zadné jamky, Michalkovo, Repiská, Kopanice, Zamianovo, Turín, Za Banským, Kratiny, Stopňovo, Stodolisko, Pod Grúňom, Lúčky, Migrovka, Za Migrovkou, Nový Laz, Pod Bykmi, Úšust

Miesto, Orava:, 9 z 17

Pod Magurou, Horný kút, Za Grúňom, Dolná Roveň, Príkra, Hlboká jama, Horná stráň, Vorzovka, Benčekovo, Buča, Hostovisko, Košariská, Merkovo, Jasovo, Dubová skalka, Roveň od Gecele, Kutiny, Za Kazovým dielom, Šubjaková, Čakanovo, Stráň, Vyšná Šoltýska, Skalica, Ráztoky, Predný Turínok, Črchľa, Jamy, Kalfasová, Nižná Šoltýska, Paseka, Pištekovo, Vyšná Šoltýska, Pod borovinou, Šloga, Medzi Košariskami, Pálenice, Trsteník, Solková, Lúky, Vaňová, Šubjaková, Grúne, Chudovsko, Nové lazy, Laz, Horné Mláky, Malý Mikulovec, Nad jazom, Vŕšok, Randová, Sviňacia lazina, Kakyč, Do Zábrežského, Zadný Turínok, Zadná Pálenica, Pastovník, Pod Skalkou, Glovníková, Repiská, Horné Ovadovo

Miesto, Orava:, 10 z 17

Niže dediny, Hate, Dolné Ovadovo, Grúň, Pod horou, Košarisko, Javorová, Poruba- Geceľ, Nad mohylkou, Sosniakov močiar, Malé Holice, Dlhá nad Oravou, Za príslopom, Rakytiny, Nad prievozmi, Koncom do lúk, Zdechlová, Šefranovo, Vyšná Šoltýska, Hoľa, Pod Behárovom, Pod Magurky, Kolovratno, Kobyláreň, Nižná Šoltýska, Hrubá, Pośredni Grzbiet, Brevník, Starý Brevník, Podžleby, Zadná, Jackovky, Priehon, Gašperovská, Grúň, Glovníková, Mutnianka, Surovisko, Rajčina, Ústrig, Jelšovo, Bartová, Za Hlbokou, Pánske šlógy, Flajšová, Jasenovská, Kút, Predná, Okrúhlica, Roveň od Porubského, Pri jedli, Danielovec, Močiarik, Mrkvisko, Švanárovo, Horica, Hradisko, Pod Veľkou chrasťou, Hrady od vody, Vasilovo

Miesto, Orava:, 11 z 17

Krížova, Za Vŕšky, Čerťaž, Šloga, Pod Hájom, Vôkolná, Janovie lazy, Ploština, Vŕštek, Pred Uhliskom, Košariska, Hôrka, Rúbane, Široká, Tri kopce, Krišková, Ráztoky, Kordošovo, Pivnička, Brvenô, Poza vŕšky, Rajtovo, Pusté, Pod Brezovcom, Jelšava, Babin kút, Za kostolom, Haraňovo, Pošmiharovo, Hostovické, Pod Hrádkom, Roveň, Za kaplicou, Sontagovske lúky dolné, Stodolisko, Za Mokrábovom, Kurienkovský, Borovsko, Za skalami, Jurčov vŕšok, Mokraď, Horná Ulová, Stodôlky, Údol, Orava, Sihla, Brehy, Uhlisko, Zadné hony, Jamy, Peniažkovo, Vŕšky, Sontagovské lúky dolné, Nižný Kuník, Pod kráčinami, Za lúkami, Košariská, Suchá dolina, Laziny, Stráň

Miesto, Orava:, 12 z 17

Dzurov laz, Povrazy, Roveň, Homola, Kňažia, Pod Homôľkou, Kamence, Mláka, Ráztoka, Sontagovské lúky horné, Kopanice, Grúň, Dlhé zeme, Hora, Kapúnovo, Paseky, Chmelience, Pri buku, Dulová, Jamy, Zemianske hony, Dolinky, Pastva, Pod Ulovou, Pod košiarom, Pod bukovinou, Predné hony, Jama, Nad Ovsami, Kubaňovo, Kmeťovka, Kýčerka, Za Malinsko, Kotolnica, Lavrovky, Paseka, Nad kostolom, Vrchy, Briežky, Rovience, Rúbaniská, Pod bučinou, Podpčelov, Hrady, Niže vonvozu, Tokáreň, Pod Kurcinkou, Nižné lúky, Kamené, Pálenice, Košariská, Bratikovec, Pod borom, Poľana, Pod horou, Pod Horným poľom, Uhliská, Za Kmeťovkou, Marušnici, Laz

Miesto, Orava:, 13 z 17

Košarisko, Poľana, Pošmihárovo, Črchla, Staré pole, Vyšný chotár, Lániky, Nad Košiarom, Grapa, Dlhý Grún, Setiská, Chotár, Hrab, Pčelov, Predný grúnik, Pod Zárubami, Mucková, Skapy, Pod viechami, Jariabková, Pod Blatá, Bučáky, Nové Zeme, Zadný grúnik, Brveník, Čerchla, Pod Sviniarky, Háj, Breziny, Kurcinka, Valecké, Pálenice, Horeliská, Skladaná, Stašková, Rebríky, Háj, Kopanice, Brodok, Za Doštenkou, Prtiská, Bodorov, Opáleniská, Huštiavny, Pltisko, Vodovky, Vlčia jama, Paseky, Pastovník, Pálené, Črchľa, Na laz, Nové lány, Chlievno, Nové diely, Lom, Osičiny, Setiská, Sverebcovo, Sviniarky

Miesto, Orava:, 14 z 17

Pavlíkovo, Dudovka, Kupčovka, Mláka, Hôĺka, Pod vtáčnikom, Časnakovská, Pod Hunkovým, Valkovka, Proti Skalke, Za vrch, Koleňová, Kliňanka, Jurovky, Košariská, Grune, Pod Úšustom, Podnacinka, Obecný les, Pod Zaruby, Dachová, Stratenice, Smejsová, Kolísky, Vatriska, Babinská, Hoľa, Dzurinovo, Okálkin vrch, Targance, Langurovo, Doštenka, Rosánovo, Cerchle, Grúň, Smrečiny, Pod krutkovým, Prostredný klin, Ogonovka, Cerchla, Pod hôrkou, Oblaznýk, Za Kurcinkou, Podplazky, Brišova grapa, Kubiznová, Prýslop, Mravčiakov vrch, Jančovie lúky, Nad Hájom, Maršálkov grúň, Krčmiská, Kameň, Les Okálka, Radikalne, Vyšné lúky, Ležoviská, Sihly, Za Klinok, Lúžek

Miesto, Orava:, 15 z 17

Roveň proti mestu, Špitály, Kotelnica, Polhoranka, Za Vahonovom, Zasihlie, Florekova jama, Babinec, Mláky, Za vrchom, Pod Oselné, Zajurčovo, Medzi Magurkami, Lany, Kolenová Raľa, Kurcinovka, Časnákovka, Zemianske Uhlisko, Zasihlianka, Záhumenice, Kviatková, Rovný Beskyd, Pod Klutkou, Hoľa, Majer, Hriadky, Fedorov, Vojtášková grapa, Kubanovka, Pod Moldovenínom, Výlupková Roľa, Hunkovo, Opalenisko, Nad mlynom, Olexov, Poriečanská vyšná, Úradníkov grúň, Setisko, Medzi háje, Stanova jamka, Košarisko, Radikálne, Paseka, Gonduľa, Pod Kýčerou, Sakalovo, Laz, Okálka, Kraviarsko, Riečka, Bor, Kurnička, Fedorov vrch, Šimákova grapa, Suchá hora, Sekanýý háj, Klutka, Kýčera, Laz, Oselný vrch

Miesto, Orava:, 16 z 17

Lán, Beskyd, Nižná Okálka, Klinék, Polanka, Za borom, Hríbik, Šľachtovky, Hubkovo, Pálenička, Pasienkový Hrádok, Rovné, Kúťanka, Kút, Svätá zem, Stráň, Pod Záruby, Mydlová jama, Jackovky, Hajka, Úboč, Kampová, Doliny, Hrubková, Črchle, Jandrončíková, Biela voda, Kríže, Danková, Pod bučíkom, Škovranová, Roveň, Hájisko, Poriečie, Pod Jelením, Starý mlyn, Hlinický vŕštek, Šoltýske lány, Do Mlynovice, Odmerky niže Bystričana, Prímostie, Zasihlé, Mlynovica, Zajovka, Potok Kolesovo, Bugajová, Jamy, Červené, Mišiarky, Sená, Bor, Rakytník - Boky, Staré Lazy, Záhradnická vyšná, Kotlina, Prte, Doštenka, Bory, Laziská, Žigmundka

Miesto, Orava:, 17 z 17

Sosnovka, Čmelka, Skalka, Košiarky, Zásihlie, Kopanice, Lány, Ondrejková, Nad Ostricou, Krkoška, Nad mlynom, Črchľa, Staškov, Tulejová, Mikušova jama, Párnice, Háj, Mlynová, Zákľučie, Slaničanová, Prašivník, Vahanovec, Dudová, Veľká lúka, Jamy, Pod Salatka, Priehaliny, Balková, Do potokov, Mlačno, Priehyba, Úradníkov vrch, Jelšiny, Hnilický vŕštek, Široká dolina, Pánsky les, Nad Vápenicou, Breznická, Zápač, Zrazy, Pasienková Danková

miesto inde

okres Dolný Kubín (1437x), okres Námestovo (495x), okres Tvrdošín (469x), Dolný Kubín (284x), Zázrivá (220x), Trstená (195x), Kubín (176x), Veličná (169x), Dlhá nad Oravou (122x), Párnica (117x), Leštiny (105x), Zuberec (98x), Malatiná (93x), Oravský Podzámok (92x), Záskalie, Dolný Kubín (86x), Zákamenné (82x), Pucov (81x), Liesek (79x), Pribiš (78x), Jasenová (72x), Medzibrodie nad Oravou (70x), Oravská Lesná (67x), Mútne (67x), Osádka (65x), Bziny (64x), Chlebnice (62x), Vyšný Kubín (61x), Istebné (60x), Krivá (59x), Rabčice (59x)
miesto v okres Dolný Kubín
miesto v okres Námestovo
miesto v okres Tvrdošín

Podobné, Orava:

3495x turistika, 2399x miesto, 382x strom, 282x orientačný bod, 102x turistické informácie, 71x chranený strom, 68x prístrešok, altánok, 54x poľovnícky posed, 42x miesto na piknik, 31x atrakcia, 26x ohnisko, 22x orientačná mapa, 9x studňa, 5x štôlňa, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.