Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Žilinský kraj » Orava » turistika » miesto

Miesto, Orava

Miesto v Orava

V Orava sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Orava:, 1 z 17

Úboč, Polom, Brehy, Slanická Osada, Šindliarky, Kapustniská, Kotolnice, Priehrada, Pri škole, Ústie nad Priehradou, Nad Dielcom, Brehy, Nižná Roveň, Beňovolehotský, Záhumnice, Sedlisko, Pod Vornice i pod medzu, Poruba - Gecel, Lániky, Pod Kosiskom, Kúty, Orava Nižná, Hldočín, Kurienkovy, Malý Bysterec, Prístav, Kratiny, Zalipňák, Ski Park Racibor, Piatková, Srňacie, Močiar, Stodolisko, Plačiská, Nad Mostiskom, Horná roveň, Slaná Voda, Zábrež, Predná Ďurdinová, Sihoť, Tri kopy, Dolina, Vrchvarta, Za parkanmi, Nižný chotár, Novoťanka, Lány, Roveň, Pod kostolom, Krasničky, Úboč, Klimčíkova raľa, Chotár, Grúň, Terchovnica, Háj, Oravice, Oravica, Vyšný koniec, Skalka

Miesto, Orava:, 2 z 17

Slameník, Nad baňou, Za Segiňom, Hubková Skalka, Hrádok u cmitera, Za cmiterom, Pod lipkou, Dolné pole, V kruhu, Horné pole, Vŕštek pod Holubovým, Sázalka, Za rybníkom, Gluchovka, Lúžková Skalka, Doliny, Hrady od Lánu, Horička, Na doline, Pod Laštekom, Lúžky, Zverovka, Tatarkovka, Stará tehelňa, Pavlovka, Baňa, Nad Hrádkom, Repiská, Poľanka, Sihelné, Hliny, Dlhé hony, Kotelnica, Leštinské, Starý cintorín, Krajisko, Staré hájisko, Bory, Rybník, Spodný dielec, Hrady od vody, Brezové, Roveň, Štepnica, Pod Slanou vodou, Zvonica, Hlboké, Hrady, Chodáci vrštek, Havranová, Chmeťovka, Pod Muráňom, Prostredný dielec, Záhrabová, Kamence, Frankové, Hájovňa Vajdovky, Hájovňa Krušetnícky bor, Pekárka, Košariská

Miesto, Orava:, 3 z 17

Roveň, Malá Orava, Prelecz Glinka-Novoť, Nad Pekárkou, Dolina, Zápotočie, Hýlovské, Pálenice, Záhumenice, Horné záhrady, Výhon, Panské záhrady, Zápotočie, Stodôlky, Záruby od poludnia, Mišíčkovská hŕba, Pridavky, Dolné záhrady, Roveň pole, Nižné Slivkule, Záskalie, Štvrte, Hrady, Grúne, Spišáková, Klobučná, Závada, Malá Havrania, Za Hrobľou, Sokol, Malá Petrová, Bystrička, Petrová, Rovienka, Ulová, Radové skaly, Laz, Oržiská, Nad Oravou, Hradská, Dvorisko, Fľak, Hôrka, Roveň, Šibenice, Vojenské, Rovienky, Rovná hora, Kostolec, Za Brodom pod Dielcom, Kozínska, Na rovni, Za Brodom od vody, Demkovská, Rovienky, Stavy, Niže Revišného, Kapustné hrady, Skalica, Klince

Miesto, Orava:, 4 z 17

Proti Skalici, Hore koncová, Nad pastierňou, Pri Končitom, Závoz, Ráztoky, Laz, Pod Pálenicou, Kiškovie, Úboče, Sokol, Vrbiny, Krásna Hôrka, Jarok, Skalky, Hlboký, Paseka, Jefirny, Hruštinka, Lány, Horné pole, Pasiečka, Rokytník, Skalica, Močiare, Bielikovo, Brestoviny, Cepková, Blatiny, Háj, Pod Skalicou, PodDielom, Laz, Ponad Sedlisko, Pánsky Laz, Čertáš, Stráne a Lány, Hrúzova Jama, Žilovo, Roveň, Bláhovo, Na Laze, Za brodom, Na hore, Šujovo, Za Dielom, Podlázok, Stodolisko, Rozdiely, Humienec, Ústranec a snoža, Sihoť, Barina jamka, Diel, Šindlárovo, Suroviny, Kušnérikovo, Poľana, Plav, Do Doliny

Miesto, Orava:, 5 z 17

Koprová, Zásuštie, Dolina, Kamenisté, Sedlo, Priečno, Pod Hájom, Úboč, Kuhajdovo, Roháčske plesá, Dolina, Daukovo, Čerťaž, Škripňová, Nové diely, Za Žiarik, Volárky, Rakytiny, Za Lejšinu, Hrickov Laz, Túrova dolina, Pod Abramovo, Lážťok, Nad Brehy, Pod Háj, Abramovo, Smrekové kúty, Matlákovo, Žiar, Hore koncové, Nad Hriadkovou dolinou, Do Črchliska, Sihoť, Pod Behárovo, Žiarik, Nad Okrúhlicou, Pod Kýčerov, Krivé hony, Roveca, Nad Rakytiny, Boháčov Žiar, Višovca, Hrickova dolina, Rovence, Za Dolinky, Lázok, Nad Benkovym, Klinkova dolina, Ráztoky, Močiare, Nad Daukovým, Nad Kiziskmi, Benkovo, Pleciská, Zadné hony, Pod Brnovo, Hrady, Brežisko, Hlboké, Dolinky

Miesto, Orava:, 6 z 17

Šindlovo, Halaškova úboč, Pod Leštinami, Nad Piatkovou, Obločnica, Za Studenou, Zábahnia predné, Jamy, Pod Ostrým vrchom, Nad Magelom, Mláky, Štamburg, Hora, Vyšné hony, Nižné hony, Matejková, Priekopa, Milotínec, Luh, Kriváň za potokom, Od Medvedzieho, Za Grúnikom, Húšťavy, Pod Kováčovou, Priehyba, Richtárka, Široká, Pod priekostím, Pod kopcom, Doliny, Úboč, Doliny od jarku, Kubíkovka, Dlužiny, Kamenitá, Doliny od Lavkovského, Za Ostrým vrchom, Šnôrová, Črchliská, Dlžiny, Borčák, Pod poľanou, Kratiny, Dielnice pod Ostrým vrchom, Uhlisko, Dielnice pod Javorovým, Pálenica, Zábahnia stredné, Predné lány, Machy, Zadné lány, Ryšanka, Grapy, Dolinka, Nižná Úboč, Hájik, Úvratec, Dielnice, Polianky, Skrov

Miesto, Orava:, 7 z 17

Klin, Javorov, Pod Grúnikom, Kriviny, Šnúry, Zábahnia zadné, Horekončia, Mních, Kubošovo, Skriniarky, Skalka, Bobková Čršĺa, Vrátno, Pod Bobkovým, Roveň, Za zárubou, Pod hate, Dolinova skalka, Hate, Laz za vodou, Háj, Pod vrchmi a skalkami, Klince, Táborisko, Poľana, Za Haj, Hlboká, Lieštiny, Uvažiská, Za červenou skalou, Rakytník, Kotelnica, Starý laz, Tomkovo Stodolisko, Doliny, Roveň Vyšná, Liestiny, Za ostrým vrchom, Pod Pálenicou, Paseka, Široká, Dielnice, Racibor, Za Stojkovom, Pod Kýčerou, Bučiny, Hrúzov- laz Srňo, Hrbova skalka, Pálenica, Fizuren, Skalka, Paseka, Turikovo, Súše, Brečkovo, Jaloviarka, Za grúňom a Drviská, Grapy a Polianky, Račová, Paseka

Miesto, Orava:, 8 z 17

Andrášov grúň, Prikra, Za Migrovkou, Podančík, Lazy, Oslisko, Lázy, Pod Grapy a Šindlárovo, Hostovisko, Čurilovo, Nad Ráztokmi, Predné jamky, Košariská, Za Kamenným grúnikom, Štít, Za vyšným mlynom, Zadné jamky, Horný kút, Repiská, Šlógy, Podvrátno, Osvaldovo, Poza, Dolná stráň, Pod grúňom, Buča, Mikulovec, Veľké Holice, Za Skalicou, Zamianovo, Jasovo, Dlhánsky Cickov, Kýčera, Mišicovo, Horná stráň, Benčekovo, Húšť, Filipovo, Nad Skalkou, Nad Lánmi, Polákovo, Banské, Na Čakanove, Vypálená, Hate, Dva pne, Dubová skalka, Uhlisko, Dolná Roveň, Vasilov, Kopanice, Migrovka, Pod Zeleným, Pod Grúňom, Úšust, Pod Magurou, Kratiny, Stopňovo, Nový Laz, Dolinové brehy

Miesto, Orava:, 9 z 17

Horná Šubovka, Dolné Mláky, Dlhá nad Oravou, Za Grúňom, Rapkov grúnik, Lúčky, Pod Košariskami, Noviny, Dielce, Poľany, Lány, Studnička, Vorzovka, Za Banským, Pod Lyscom, Pod Ráztokmi, Pod poľanou, Malina, Za hutou, Magura, Turín, Prostredné pole, Pavlašova jama, Stodolisko, Dolinky, Pod Pálenicami, Bračkovo, Makovisko, Vtáčnik, Smolenova, Sihoť, Pršetnica, Príkra, Michalkovo, Merkovo, Pod Bykmi, Hlboká jama, Pod Húšťou, Chudovsko, Horné Ovadovo, Hate, Nad mohylkou, Grúň, Kalfasová, Črchľa, Lúky, Ostrý vrch, Pastovník, Solková, Za Kazovým dielom, Pod horou, Predný Turínok, Sosniakov močiar, Horné Mláky, Skalka, Pálenica, Malý Mikulovec, Šubjaková, Javorová, Niže dediny

Miesto, Orava:, 10 z 17

Repiská, Trsteník, Sviňacia lazina, Poruba- Geceľ, Ráztoky, Pištekovo, Vyšná Šoltýska, Nové lazy, Randová, Jamy, Stráň, Šubjaková, Roveň od Gecele, Medzi Košariskami, Vaňová, Šloga, Dlhá nad Oravou, Vyšná Šoltýska, Kutiny, Príslop, Rakytiny, Kakyč, Malé Holice, Pod borovinou, Za príslopom, Zadná Pálenica, Do Zábrežského, Košarisko, Grúne, Nad jazom, Laz, Vŕšok, Skalica, Grúň, Zadný Turínok, Čakanovo, Glovníková, Dolné Ovadovo, Paseka, Pálenice, Nižná Šoltýska, Nad prievozmi, Pod Skalkou, Surovisko, Zadná, Vyšná Šoltýska, Vrchy, Hrubá, Mutnianka, Koncom do lúk, Ústrig, Kobyláreň, Šefranovo, Podžleby, Pod Magurky, Bartová, Pod Behárovom, Priehon, Hoľa, Grúň

Miesto, Orava:, 11 z 17

Starý Brevník, Gašperovská, Za Hlbokou, Glovníková, Kolovratno, Rajčina, Jelšovo, Jackovky, Nižná Šoltýska, Brevník, Zdechlová, Pánske šlógy, Kút, Pri jedli, Flajšová, Okrúhlica, Jasenovská, Roveň od Porubského, Predná, Šloga, Orava, Mokraď, Dlhé zeme, Pod Hájom, Danielovec, Dolinky, Rajtovo, Kňažia, Pred Uhliskom, Vasilovo, Za kostolom, Krížova, Paseky, Pivnička, Brehy, Hrady od vody, Predné hony, Poza vŕšky, Suchá dolina, Laziny, Pošmiharovo, Grúň, Pod Brezovcom, Povrazy, Chmelience, Dzurov laz, Pod Ulovou, Jelšava, Mláka, Haraňovo, Horica, Sontagovské lúky horné, Peniažkovo, Kubaňovo, Pod kráčinami, Brvenô, Vôkolná, Za lúkami, Homola, Sontagovské lúky dolné

Miesto, Orava:, 12 z 17

Vŕštek, Zadné hony, Tupá skala, Za skalami, Za Mokrábovom, Vŕšky, Uhlisko, Pod bukovinou, Nižný Kuník, Hostovické, Hradisko, Jama, Mrkvisko, Roveň, Pod košiarom, Švanárovo, Nad Ovsami, Pri buku, Rúbane, Tri kopce, Široká, Stodôlky, Kordošovo, Pastva, Kamence, Jamy, Močiarik, Borovsko, Za Vŕšky, Stráň, Dulová, Babin kút, Čerťaž, Pod Hrádkom, Kapúnovo, Pusté, Horná Ulová, Jurčov vŕšok, Údol, Dúbrava, Hora, Ploština, Jamy, Sontagovske lúky dolné, Hôrka, Janovie lazy, Roveň, Stodolisko, Pod Homôľkou, Ráztoka, Pod Veľkou chrasťou, Zemianske hony, Sihla, Ráztoky, Košariska, Kopanice, Košariská, Kurienkovský, Krišková, Za kaplicou

Miesto, Orava:, 13 z 17

Laz, Horeliská, Predný grúnik, Uhliská, Pod horou, Niže vonvozu, Paseka, Hôĺka, Valecké, Dlhý Grún, Pošmihárovo, Sviniarky, Pod Kurcinkou, Kurcinka, Nad Košiarom, Na laz, Kamené, Nižné lúky, Sviniarky, Lom, Pálené, Kotolnica, Vyšný chotár, Podpčelov, Bodorov, Chotár, Pastovník, Mucková, Vrchy, Pčelov, Briežky, Dudovka, Košarisko, Pod Blatá, Nové Zeme, Stašková, Jariabková, Rúbaniská, Pod borom, Paseky, Črchla, Chlievno, Háj, Pod Sviniarky, Vlčia jama, Kopanice, Čerchla, Kmeťovka, Pálenice, Zadný grúnik, Breziny, Brveník, Staré pole, Črchľa, Osičiny, Kupčovka, Brodok, Pod Zárubami, Košariská, Hrab

Miesto, Orava:, 14 z 17

Rebríky, Sverebcovo, Pod viechami, Nad kostolom, Setiská, Skapy, Huštiavny, Lániky, Prtiská, Za Malinsko, Poľana, Poľana, Za Kmeťovkou, Tokáreň, Háj, Rovience, Mláka, Za Doštenkou, Pálenice, Bratikovec, Vodovky, Lavrovky, Pod bučinou, Bučáky, Kýčerka, Mašňáková, Nové lány, Setiská, Pod vtáčnikom, Pod Horným poľom, Grapa, Opáleniská, Pltisko, Hrady, Nové diely, Pavlíkovo, Marušnici, Skladaná, Za Vahonovom, Pod Zaruby, Vyšné lúky, Zasihlianka, Zemianske Uhlisko, Ležoviská, Kýčera, Klutka, Gonduľa, Brestovka, Targance, Prýslop, Proti Skalke, Kviatková, Košarisko, Laz, Za Klinok, Sakalovo, Špitály, Olexov, Smejsová, Fedorov

Miesto, Orava:, 15 z 17

Hriadky, Roveň proti mestu, Prostredný klin, Jurovky, Cerchla, Okálka, Doštenka, Záhumenice, Hoľa, Vatriska, Bor, Pod Úšustom, Dzurinovo, Grune, Mláky, Obecný les, Babinec, Florekova jama, Za vrchom, Zajurčovo, Kubiznová, Lán, Kolísky, Polhoranka, Les Okálka, Kurnička, Riečka, Opalenisko, Medzi háje, Koleňová, Pod krutkovým, Okálkin vrch, Radikálne, Kaňovky, Paseka, Rovný Beskyd, Kýčera, Surov, Poriečanská vyšná, Pod Klutkou, Podplazky, Jančovie lúky, Stanova jamka, Setisko, Pod Moldovenínom, Stratenice, Košariská, Cerchle, Kotelnica, Nad mlynom, Za vrch, Oblaznýk, Sekanýý háj, Pod Kýčerou, Valkovka, Mravčiakov vrch, Jastrabie, Smrečiny, Brišova grapa, Hunkovo

Miesto, Orava:, 16 z 17

Oselný vrch, Juríková, Šimákova grapa, Kýčera, Beskyd, Časnakovská, Dachová, Vojtášková grapa, Rosánovo, Laz, Maršálkov grúň, Langurovo, Kubanovka, Nad Hájom, Zasihlie, Medzi Magurkami, Suchá hora, Pod Oselné, Časnákovka, Kurcinovka, Fedorov vrch, Kliňanka, Grúň, Lany, Kraviarsko, Krčmiská, Pod hôrkou, Výlupková Roľa, Úradníkov grúň, Hoľa, Radikalne, Za Kurcinkou, Sihly, Pod Hunkovým, Kameň, Nižná Okálka, Lúžek, Kolenová Raľa, Ogonovka, Strakov vrch, Majer, Podnacinka, Babinská, Kraversko, Pod Jelením, Háj, Mlynová, Veľká lúka, Šľachtovky, Do Mlynovice, Kopanice, Nad Ostricou, Za borom, Jelšiny, Jamy, Pasienková Danková, Prte, Knapová, Sená, Kamenné, Kampová

Miesto, Orava:, 17 z 17

Blážovo, Krkoška, Rakytník - Boky, Škovranová, Vrchy, Jaseniny, Sosnovka, Hlinický vŕštek, Zásihlie, Pálenička, Potok Kolesovo, Stavčiská, Záložnica, Mišiarky, Predné kaňovky, Breznická, Kríže, Šoltýske lány, Polanka, Svätá zem, Žigmundka, Slaničanová, Bory, Vyhnaná, Na veterni, Tulejová, Roveň, Mikušova jama, Pod bučíkom, Záložnice, Mlynovica, Kade, Červená skala, Doštenka, Pavčová, Párnice, Rovné, Belkovka, Starý mlyn, Ondrejková

miesto inde

okres Dolný Kubín (1523x), okres Námestovo (515x), okres Tvrdošín (498x), Dolný Kubín (290x), Zázrivá (233x), Trstená (204x), Kubín (178x), Veličná (177x), Dlhá nad Oravou (130x), Párnica (125x), Zuberec (116x), Leštiny (107x), Malatiná (101x), Oravský Podzámok (98x), Zákamenné (87x), Záskalie, Dolný Kubín (86x), Pucov (86x), Pribiš (84x), Liesek (80x), Jasenová (76x), Medzibrodie nad Oravou (72x), Mútne (69x), Chlebnice (68x), Oravská Lesná (67x), Osádka (67x), Krivá (65x), Bziny (65x), Vyšný Kubín (63x), Istebné (62x), Žaškov (61x)
miesto v okres Dolný Kubín
miesto v okres Námestovo
miesto v okres Tvrdošín

Podobné, Orava:

3538x turistika, 2534x miesto, 355x strom, 272x orientačný bod, 71x chranený strom, 66x turistické informácie, 63x prístrešok, altánok, 51x poľovnícky posed, 41x miesto na piknik, 26x atrakcia, 24x ohnisko, 20x orientačná mapa, 8x studňa, 5x štôlňa, 1x komín, 1x horáreň
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Orava

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://orava.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.